Ná lea bargat min luhtte / Slik er det å jobbe hos oss

Mii leat humádan golbma olbmuin jearrandihtti movt Sámedikkis lea bargat. Geahča maid dát golmmás vástidedje ášši birra.

/ Vi har intervjuet tre personer om hvordan det er å jobbe på Sametinget. Sjekk ut hva de har svart

Anne Jannok Eira

Min ossodagat / Avdelingene våre

Min kanturbáikkit / Kontorstedene våre