Hvordan er det å jobbe på Sametinget, Anne Jannok Eira?

Mine tanker om det er mange. Det er litt urettferdig og vanskelig å kunne skrive det kort.
Jeg begynner med Sametingsbygget som er ment å gjenspeile lokale naturforhold i arktiske strøk og som jeg kaller for Sápmi. Bygningen er formet i en halvsirkel i to etasjer. I enden av halvsirkelen ligger plenumssalen som er formet som en lávvu og som brukes fire ganger per å til plenumsmøte.

Når jeg åpner døren og kliver inn i hovedbygget så møtes jeg av en masse lys, som for meg påminner om den samiske stjernehimmelen. Tenk så heldig jeg er, få bli  møtt med den samiske stjernehimmelen hver morgen jeg kommer på jobb, uansett været ute.

Så heldige er ikke turistene som kommer til Sápmis for å få oppleve dette. Men så, heldig er jeg som arbeider på Sametinget. Dette er unikt, med tanke på hvor mye den fysiske arbeidsplassens design og layout spiller inn for mitt velvære og trivsel. Dette er viktig med tanke på at det å jobbe på Sametinget er til tider stressende med korte tidsfrister. Men det som veier opp alt dette er at mitt arbeid ikke er statisk. Tenk at hvert fjerde år, byttes mange av politikerne ut og nye kommer inn. Dette er med å påvirke mine arbeidsoppgavenes innhold og retning, det blir aldri kjedelig. En annen sak som jeg tenker på er hvor mange i det samiske samfunnet det er som får være med på å forme, utvikle og styrke det samiske samfunnet til sammen med Sametingets politiker? Ikke mange, men jeg får og jeg er så takknemlig for det.

Men det er ikke bare det fysiske som gjør Sametinget til en unik arbeidsplass, det er også mine kolleger som gjør arbeidsplassen. Når jeg går videre inn i Sametingsbygget så hører jeg en masse latter, fra kantinen. Latteren påminner om vinden som blåser eller om en joik beroende på hvor høy eller lav latteren er. Det er hverken vinden som yler, joiken eller rappen som lager lydene, det er mine kolleger. Tenk jeg får oppleve dette nesten hverdag. Jeg skulle kunne fortelle mye om mine kolleger på Sametinget, men nøyer meg med å si bedre kolleger en mine på Sametinget må du lete med forstørrelsesglass, for det er vanskelig å finne. De er hjelpsomme, humoristiske og farlig faglig dyktige. Du får hjelp uansett hvilke utfordringer og i hvilken nød du står i. Hjelp får du!

Til slutt vil jeg nevne et prosjekt som har styrket meg som ansatt på Sametinget på mange måter. Vil spesielt nevne den samiske arbeidsmåten som kom tydelig frem under arbeidet med SáMOS prosjektet. Det viktigste for meg var ráđđadallan som viser hvor viktig det er at alle synspunker får plass. Ut fra alles synspunker, taes et beslutt i konsensus.


Anne Jannok Eira
Seniorráddeaddi / Seniorrådgiver
Mánáidgárdi / Barnehage